Kroppens reningsverk

LYMFSYSTEMET

Lymfsystemet är kroppens stora reningssystem som hjälper till att transportera bort vita blodceller, gifter, skadade och gamla celler, proteiner, fett, bakterier, mjölksyra, virus och andra toxiner från din kropp. Dessutom aktiverar lymfsystemet ditt immunförsvar om något skadligt finns i din kropp.

Det är också lymfsystemet som tillsammans med blodsystemet upprätthåller vätskebalansen i kroppen genom att transportera bort överflödig vätska från olika delar av kroppen. När denna vävnadsvätska hamnar i lymfsystemet kallas den för lymfa.

Lymfsystemet består av lymfa (vävnadsvätska i lymfsystemet), lymfvener, lymfnoder och lymfkörtlar. Det tar hjälp av brässen, halsmandlar, mjälte, lever och njurar för att slutligen avlägsna slaggprodukterna genom urin, svett, avföring, slem och galla.

Lymfsystemet fungerar lite som blodsystemet men det har ingen stor muskel, som hjärtat, utan istället mindre lymfhjärtan som pumpar runt lymfvätskan.

Vi har, under normala omständigheter, cirka tio liter vävnadsvätska i kroppen. Det är ungefär tre gånger så mycket som vi har blod i vår kropp. Varje dygn producerar vi runt två till fyra liter ny lymfvätska.

Lymfsystemet aktiveras genom vår andning och när vi rör på oss. Varje gång du rör på din arm, ben eller någon annan kroppsdel hjälper du alltså ditt lymfsystem att ta sig runt i kroppen.

Lymfsystemet är en av kroppens stora viktiga organ. Här ser du skelettet som håller upp kroppen så att du inte ramlar ihop. Muskler som gör att du kan röra dig. Blodsystemet som förser kroppen med näring och syre. Lymfsystemet som renar kroppen från slagg och gifter.